Hotuba

  • Hotuba ya Makadirio ya Bajeti kwa mwaka 2020/2021 Pakua
  • Hotuba ya Bajeti 2016/ 2017 Pakua