Speeches

  • Hotuba ya Makadirio ya Bajeti kwa mwaka 2020/2021 Download
  • Budget Speech 2016/ 2017 Download