Majukumu ya Wizara

Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ina Majukumu yafuatayo:

  1. Kuandaa na kusimamia utekelezaji wa Sera za Sekta ya Habari,Utamaduni,Sanaa na Michezo.
  2. Kuendeleza, kuwezesha na kuratibu masuala ya kuwajengea uwezo watumishi wa Wizara.
  3. Kusimamia Vyombo vya Habari (Magazeti na vituo vya Redio na Televisheni).
  4. Kusimamia na kuratibu Maendeleo ya Michezo nchini.
  5. Kusimamia na kuratibu Maendeleo ya Utamaduni nchini.
  6. Kusimamia utendaji wa Taasisi, Mashirika ya Umma, Wakala, Miradi na programu zilizo chini ya Wizara.