Maswali Yaulizwayo Mara kwa Mara

Kusajili Gazeti

Maombi ya Leseni ya usajili wa Gazeti/Jarida.

Maombi yanapaswa kuambatana na vielelezo vifuatavyo;-

 • Cheti cha Usajili wa nyaraka yoyote ya kisheria.
 • Barua kutoka kwa Afisa Mtendaji Mkuu.
 • Andiko la Mradi.
 • Wasifu Binafsi wa Mhariri, waandishi na nakala ya vyeti vya taaluma ya habari.
 • Nakala ya mwonekano (mpangilio) wa Gazeti/Jarida.
 • ADA: Mwombaji anatakiwa kulipa kiasi cha shilingi 1,000,000/=. kwa ajili ya kupata leseni.

Maombi ya Kitambulisho cha Mwanahabari. Maombi lazima yaambatanishwe na vitu vifuatavyo

Barua ya Uthibitisho toka Chombo cha Habari husika au Taasisi ya Kielimu

 • Nakala ya Vyeti vya Elimu vilivyothibitishwa pamoja na kitambulisho cha Mwanafunzi
 • Picha tatu za paspoti. ADA: Muombaji anapaswa kulipia kiasi cha shilingi 30,000/=.

 • Maombi ya Kitambulisho cha Mwanahabari wa kutoka Nje ya Nchi.

  Maombi lazima yaambatane na vitu vifuatavyo;-

 • Barua ya uthibitisho toka Chombo cha Habari husika
 • Nakala ya Paspoti ya Kusafiria
 • Ushahidi wa Kitambulisho cha Mwanahabari toka nchi husika
 • Picha tatu za Paspoti
 • ADA: Waandishi wa Habari toka nje ya nchi wanapaswa kulipia Dola 500