Wasiliana Nasi

WIZARA YA HABARI UTAMADUNI SANAA NA MICHEZO
Anwani/Mahali P.O. Box 25, Dodoma,Tanzania Mji wa Serikali Mtumba
Hotline: +255 26 2322 129
Nukushi: Nō: +255 26 2322 128
Barua pepe: km@habari.go.tz

Mrejesho, Malalamiko au Wazo