Ununuzi na Ugavi

Kuwezesha shughuli za Ununuzi na Ugavi kwa mujibu wa Sheria, Kanuni na Taratibu zilizopo ili kukidhi mahitaji na huduma stahiki ndani ya Wizara.